Algemene voorwaarden

 

Sabine van den Hoek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, letsel of schade opgelopen tijdens het individuele consult. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen die voortvloeien uit het al dan niet juist opvolgen van de adviezen uit het consult.

Sabine van den Hoek is geen plaatsvervangster voor artsen en doctoren. Bij medische klachten dient u altijd met uw behandeld arts of specialist te overleggen voordat u adviezen vanuit het consult opvolgt.
Bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, dan dient u dit voorafgaand aan de afspraak door te geven. Dit geldt ook als er sprake is van medische klachten.

Tenzij u hier schriftelijk om verzoekt, worden uw persoonlijke of medische gegevens niet aan derden verstrekt.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand kosteloos geannuleerd worden. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.

Op een aangeschafte of afgenomen dienstverlening kan geen restitutie worden verstrekt.

Er geldt een betalingstermijn voor facturen van 14 dagen na datum van de factuur.

Bij het boeken van een consult gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.