Privacybeleid

Vitamiem coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons site adres is: https://www.vitamiemcoaching.nl.

De verantwoordelijke voor de verwerking is:

  • Sabine van den Hoek – Hagemann
  • +31 (0)6 42 55 15 00
  • info@vitamiemcoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vitamiem coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en/of achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te kunnen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder de ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan graag contact met ons op via info@vitamiemcoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Vitamiem coaching verwerkt jouw persoonsgegevens met als doel om je te kunnen bereiken via telefoon en/of e-mail, indien gebruik is gemaakt van het contactformulier door de bezoeker.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Vitamiem coaching geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen . Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vitamiem coaching) tussen zit.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben. Dat wil zeggen als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens zelf verstrekte (nieuwsbrief versturen, producten aankopen, een dienst boeken). Of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld indien nodig bij een gerechtelijk onderzoek).

Zo wordt een derde partij bijvoorbeeld ingeschakeld voor:

  • het verzorgen van IT-infrastructuur

Als je uitdrukkelijk toestemming geeft hiervoor, worden je persoonsgegevens gedeeld met derden. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, behalve Mailchimp en Google.

Cookies

Vitamiem coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, kun je je afmelden voor cookies. Tevens kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Facebook, Twitter en andere sociale media

Op deze site staan deelknoppen voor enkele sociale medianetwerken. De code achter deze knoppen plaatst – bij gebruikmaking – een cookie op je computer. Hierbij gelden de privacyregels van de sociale netwerken. Wij hebben geen invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen. Nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat, hebben wij ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omgaan.

Welke rechten heb je over je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitamiem coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand, naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vitamiemcoaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van jou afkomstig is, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak dan in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vitamiem coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vitamiemcoaching.nl

Klachten

Contacteer info@vitamiemcoaching.nl als je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten hebt over ons gebruik van jouw persoonsgegevens. Dan zoeken we een oplossing.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 juni 2022. In het geval onze werkwijze verandert, zullen wij ook deze privacyverklaring moeten wijzigen. De nieuwe privacyverklaring wordt altijd op onze website gepubliceerd.